WordPress site hızını etkileyen faktörler nelerdir?

Öncelikle tarama ve rakip analizleri için siteye yüklenmiş olan veya api’lar aracılığı ile alınan bot hizmetlerin öncesinde site hızını etkileyen faktörlerden bahsetmek gerekir. Bunlar;

 • Sunucuda ayrılan ram / cpu oranı
 • Sunucu lokasyonu (CDN Ağları Kullanılmadığında)
 • Web uygulamasının çalışmasını sağlayan servislerin optimizasyonu
 • Veritabanı büyüklüğü
 • Veritabanı optimizasyonu
 • WordPress Temasında kodlama yapıları
 • WordPress site için yüklü olan eklentiler
 • Site için ayrılan kaynakları tüketen diğer yazılımlar (WordPress Botları vb.)

Yukarıdaki listeyi incelediğimizde site hızını etkileyen belli başlı faktörleri görebiliyoruz. Burada sitenizde çalışan botlardan önce site hızını etkileyen diğer faktörler öne çıkmaktadır. Sağlıklı bir site için tüm faktörlerde maksimum performans sağlanmalı. En azından optimum düzeydeki optimizasyonlar rekabetçi bir sektörde sitenin yaşamına devam edebilmesi için oldukça önemlidir.

WordPress Botlarının Site Hızına Etkisi Nedir?

Botlar genel olarak belirlenen hedefleri basit veya sistematik şekilde tarayan ve bu taranan veri yığınlarını anlamlı hale getirip sonuçlar üreten sistemlerdir. Bu kapsamda wordpress botlarının site hızını etkileyen faktörlerini ise;

 • Tarama Periyodu
 • Taranacak Hedef Sayısı
 • İşlenecek Verinin Büyüklüğü
 • Kodlama Yapısı

olarak 4 maddeye ayırabiliriz. Dört maddede de botlar hem taramalar esnasında hem de işlenecek veri büyüklüğü ve kodların performansına bağlı olarak ciddi bir cpu / ram tüketimi sağlarlar. Bu da genellikle tarama ve veri yığınlarının işlenmesi aşamasında site hızına etki edebilmektedir. Tabii ki burada en önemli etkenler yeterli cpu / ram oranlarıdır. Bu oranlarda yaşanacak bir darboğazda site yavaşlayabilir hatta açılmaz hale dahi gelebilir. Bundan dolayı da genellikle wordpress botlarının farklı sunucularda tutulması tercih sebebidir. Ya da amaca uygun bot servislerinin api’larından yararlanarak site içerisindeki olan bot süreçlerinin site dışında tamamlanması önerilir.

Tags: